Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Počet firiem: 24
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36651826: ADOSKA, s.r.o.
36084395: ADRADIC n.o.
43983880: Alžbeta Šeniglová
37986511: Biela Hora, n.o.
36084301: Domov na pol ceste n.o.
36083721: EUROAKADEMIA, n.f.
36078841: Galantský región - Galánta Regió n.f.
42158788: Jana Petrášová
43061656: Júlia Poláková - ADOS - OSES
43892159: Margita Kudrnová
42157234: Marta Fabuľová
43584586: Mgr. Jana Šoltésová
45014302: Nadácia BMT
36095915: NADÁCIA MÁRIE HÝBALOVEJ
36081311: Nadácia Slovenské hudobné umenie
43539505: Nataša Čechvalová
36093483: Oľga Botteková - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
37994298: Pavol Nižnánsky
43268811: Róbert Bubán - STRÁŽNY ANJEL
36083810: SERVIAM, n.f.