Anton Balážik - REVIDENT

Upraviť firmu

Podnikáme od 26.08.1990. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Mateja Bela 16,  921 01 Piešťany. Naše IČO je 11858567.

Prehľad našich činností

revízie,montáž a údržba elektrických zariadení
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odborných prehliadok a skúšok elektrozariadení
Reklamné činnosti
sprostredkovateľská činnosť
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnkov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky s vymedzením na zariadenia s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info