Úprava firmy: AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby