Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 80
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36800406: Alzheimercentrum Slovakia a.s.
36091405: Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
00180661: Detský domov
00181951: Detský domov
00351628: Detský domov
00351644: Detský domov
00588431: Detský domov
35629126: Detský domov
00180513: Detský domov v Dunajskej Strede
36084514: Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely
00655724: Domov dôchodcov
31824064: Domov dôchodcov
34009558: Domov dôchodcov
00596515: Domov dôchodcov a Domov-penzión pre dôchodcov Dunajská Streda
36084166: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
30996678: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď
00596299: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
00352527: Domov dôchodcov Dolné Saliby
34000992: Domov dôchodcov, domov-penzión pre dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Senica
00611956: Domov dôchodcov Harmónia