AG-EURO Kontrakt, spol. s r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 09.12.1991. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020390504. Môžete nás nájsť na adrese Bulharská 37/1,  917 01 Trnava. Naše IČO je 30999324.

Prehľad našich činností

Ivestorské služby jednotnej klasifikácie výkonov /973 - archi- tektonické, investorské a iné technické služby/
Sprostredkovateľské služby v oblasti jednotnej klasifikácie výkonov /974 - obchodné a sprostredkovateľské služby/
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinárskym tovarom, stavbeným materiálom, strojmi a technologickými zariadeniami
Činnosť účtovného poradcu
Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Poradenské služby - manažérske služby a operatívna asistencia v oblasti stratégie, plánovania a riadenia investičných procesov podniku
Inžinierske služby - odborné posudky svedecké, týkajúce sa existujúcich stavieb
Manažérske služby súvisiace so stavebníctvom v zastúpení stavebníka alebo klienta pre vedenie uskutočňovania stavieb na kľúč
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com