AGRO VOS, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 18.11.1991. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020395553. Môžete nás nájsť na adrese Veselé 377,  922 08 Veselé. Naše IČO je 30998247.

Prehľad našich webstránok

www.agrovos.sk

Prehľad našich činností

Staviteľ
Sprostredkovanie obchodu (potraviny)
obchodná činnosť (poľnohospodársky a stojársky tovar)
konštrukč.činnosť poradenská činnosť v uvedených oblastiach
poradenská a investično - inžinierska činnosť v uved.oblast.
Projektovanie elektrických zariadení
Obchodná činnosť - veľkoobchod - poľnohospodárske produkty a živé zvieratá - potraviny,tabak,alkoholické a nealkoholické nápoje - priemyselný tovar - strojno - technologické zariadenia a dopravné prostriedky - stavebný,izolačný a elektrotechnický materiál - poľnohospodárske stroje a zariadenia a ich náhradné diely
Sprostredkovateľská činnosť
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov v strojárstve
Vedenie účtovníctva
Výroba,montáž,odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
Zámočnícka výroba
Zváračské práce
Obchodná činnosť - veľkoobchod
Projektovanie a výroba strojných zariadení s výrazným ekologickým dosahom
Tvorba odpadového hospodárstva vybraných technológií
Znižovanie emisií priemyselných prevádzok
Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu : A - objekty bez nebezpešenstva výbuchu B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E2- zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Projektovanie stavieb Technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nízkeho napätia a bleskozvody
Projektovanie stavieb Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
Projektovanie stavieb Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
Projektovanie stavieb Pozemné stavby - jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie
Projektovanie elektrických zariadení A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.abc.sk
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com