Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 8224
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
41868706: Adriana Szomolaiová
40024741: Adriana Tóthová - MTM TECH
37526821: Adriana Valachovičová - MEDULIENKA
34146261: ÁDRUEN, s.r.o.
36222852: ADUT PLUS, a.s.
36239887: AG FOIL SLOVAKIA s.r.o.
31449654: agama GROUP, s.r.o.
36256196: AGE color, s.r.o.
31448585: AGIL, spol. s r.o.
14059193: Ágnes Kissová - STÚDIÓ GB
41109635: Agneša Juricinová - AJ tlač
33737282: Agneša Kovácsová
36263672: AGRO IDEAL, s.r.o.
36262366: AGRO-MP, s.r.o.
36279731: AGRO-VÝROBA TRSTÍN, spol. s r.o.
36288781: AGRO - ZÁHORIE, s.r.o.
34132252: AGROBAK, spol. s r.o.
34097872: AGROFINAL MISTRAL, s.r.o.
31414737: AGROMETAL s.r.o.
31420494: Agropodnik a.s. Trnava