KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.03.2000. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Továrenská 532,  905 01 Senica. Naše IČO je 36236233.

Prehľad našich webstránok

www.kordservice.sk

Prehľad našich činností

Výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu
Úprava a predaj priemyselnej vody
Prenájom výrobných technológií
Prenájom nehnuteľností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Zámočníctvo
Brúsenie a leštenie kovov
Kovoobrábanie
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
Stolárstvo
Poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie dát
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
Čistenie komunikácií s použitím materiálov
Starostlivosť a údržba o okrasné porasty a zatrávnené plochy, trávniky
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Zváračské práce
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Prenájom motorových vozidiel
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
Oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Mechanická montáž strojných zariadení
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
Výroba predliskov a PET vločiek
Výkon kalibrácie iných ako určených meradiel, informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com